Czym jest inflacja?

Inflacja jest chyba najbardziej medialnym wskaźnikiem ekonomicznym na świecie. Dotyczy ona przyrostu ogólnego wskaźnika cen, a więc mówiąc prościej to o ile procent w stosunku do roku poprzedniego (ta sama) pora, mniej warte są nasze pieniądze – a więc relatywnie ile mniej możemy kupić średnio dóbr i usług w stosunku do roku poprzedniego. Oczywiście są na świecie przypadki krajów, gdzie przeciętny wskaźnik zmiany wartości dóbr i usług nie rośnie, a maleje. Są to przypadki marginalne, ale jednak mamy na świecie takie przypadki – w dość dużym procencie przypadków wynika to z niewłaściwej polityki pieniężnej banku centralnego – przykładowo mogą to być zbyt niskie stopy procentowe, lub po prostu w wyniku bardzo wysokiej zamożności społeczeństwa które nie potrzebuje w nadmiarze konsumować, producenci obniżają ceny żeby zachęcić konsumentów do nabywania coraz to nowych produktów. Takim krajem jest Japonia która zmaga się z deflacją która jest odwrotnością inflacji od kilkunastu lat z małymi przerwami. Deflacja może być bardzo niekorzystna dla gospodarki, hamując jej rozwój i powodując, że konsumenci wstrzymują się z zakupem nowych produktów i usług, w nadziei, że nabędą je w niedługim czasie po jeszcze niższej cenie niż obecnie.

Wskaźniki dobrobytu – PKB.

Wskaźniki dobrobytu – PKB. Jednym z najbardziej popularnych wskaźników ekonomicznych z którymi mamy do czynienia na co dzień jest PKB. PKB jest skrótem od „Produkt Krajowy Brutto”. Czy jest więc PKB? PKB to po prostu suma wartości wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych lub wydobytych na terenie kraju przez okres jednego roku. Oczywiście dla uproszczenia w języku ekonomicznym stosuje się również wskaźniki kwartalne, półroczne, o wiele rzadziej miesięczne. Wielu ekonomistów twierdzi, że im wyższy PKB tym kraj bogatszy, im wyższy PKB per capita – czyli produkt krajowy brutto na jedną osobę zamieszkałą w danym kraju – tym ludzie bogatsi. Czy tak jest naprawdę? Oczywiście PKB jest wskaźnikiem stosunkowo dobrym, lecz jest to wskaźnik mało precyzyjny i nie do końca pokazujący poziom życia w danym kraju. Przykładowo nie bierze on pod uwagę nierówności społecznych. Nie bierze również pod uwagę różnic wynikający na przykład z położenia geograficznego. Przykładowo w krajach takich jak Polska czy Norwegia do Produktu Krajowego Brutto wlicza się takie produkty jak węgiel, olej opałowy, czy też drzewo na opał. Tymczasem mieszkańcy Bułgarii zużywają śladowe ilości opalu, resztę ciepła otrzymują bezpłatnie przez naturę. Nie jest więc to wskaźnik idealny, ale bez wątpienia pomocny przy porównywaniu potencjału ekonomicznego krajów.

Dotacje z Urzędu Pracy cz 2

Jak więc wspomnieliśmy w poprzednim wpisie, w zdecydowanie większej ilości urzędów pracy ocena wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się w sposób dwuetapowy. Pierwszym etapem jest ocena formalna wniosku. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy rozpatrywany wniosek jest zgodny z regulaminem przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy potencjalny beneficjent dostarczył wszystkie wymagane dokumenty oraz załączniki takie jak świadectwa pracy, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły czy też uczelni. W zdecydowanej większości urzędów wymagane są również wszystkie inne dokumenty mające na celu udowodnić zbieżność naszej branży w której chcemy prowadzić działalność gospodarczą z posiadanym wykształceniem lub nabytymi umiejętnościami. Mogą być to przykładowo dokumenty świadczące o tym, że prowadziliśmy kiedyś podobną działalność, świadectwa ukończenia szkoleń,kursów. Drugim etapem oceny wniosku jest ocena merytoryczna – czyli jak sama nazwa wskazuje. Musimy przekonać komisję, że nasz biznes ma na rynku szanse, że mamy odpowiednią wizję prowadzenia działalności, oraz że środki własne którymi dysponujemy są wystarczające.

Dotacje z Urzędu Pracy

Jedną z bardziej popularnych form wsparcia nowo powstałych firm, są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych. Środki te są dystrybuowane przez Urzędy Pracy znajdujące się na terenie każdego powiatu w Polsce. Generalnie rzecz biorąc środki są przyznawane ze środków znajdujących się na rachunkach Funduszu Pracy, na który każdy przedsiębiorca oraz pracownik odprowadza co miesiąc składki. Co należy więc zrobić, aby otrzymać takie środki. Pierwsza sprawa to posiadanie statusu osoby bezrobotnej, a więc musimy się zarejestrować, we właściwym na miejsce zamieszkania – nie zameldowania urzędzie pracy. Kolejnym etapem jest sporządzenie odpowiedniego wniosku, który zgodnie z regulaminem przyznawania środków w każdym urzędzie pracy może wyglądać inaczej – nie jest więc to wniosek jednolity. W większości przypadków taki wniosek wygląda jak typowy biznes plan, jednak jest on uzupełniony o elementy które pomogą urzędnikom w ocenie również naszych cech charakterologicznych które mogą być przydatne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz oceny naszych szans rynkowy. W większości przypadków wniosek taki jest oceniany dwu etapowo – o szczegółach w kolejnym wpisie.

Poszukiwanie złota część 2

Jak wspomnieliśmy w poprzednim wpisie złoto było od dawien dawna bardzo rzadkim, poszukiwanym oraz bardzo cennym metalem. Co ma wpływ na wysokie ceny złota? Kiedyś oczywiście bez wątpienia była mała podaż złota spowodowana ograniczoną wiedzą na temat jego występowania, oraz niski poziom umiejętności jego wydobywania. Jak więc dziś wydobywa się złoto? Generalnie największe skupiska złota występują w RPA, Australii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Rosji. Nie licząc wielkich koncernów górniczych wydobywających złoto na masową skalę, na świecie istnieje ogromna rzesza hobbystów poszukujących złota również w mniej zasobnych krajach wśród których znajduje się również Polska. Mało kto wie, ale w Polsce znajdują się jedne z największych zasobów złota – przykładowo koncern KGHM wydobywa rocznie kilkadziesiąt kilogramów złota przy okazji wydobywania miedzi. Większość zasobów złota w Polsce znajduje się jednak dosyć głęboko pod ziemią jednak są miejsca, gdzie możemy złoto wypłukać za pomocą miski lub płuczni tak zwaną metodą grawitacyjną, wykorzystującą fakt iż złoto jest kilkanaście razy cięższe od wody, za pomocą tych właśnie urządzeń możemy odseparować minerały lekkie od ciężkich. Właśnie w tych drugich znajduje się złoto. Większość zasobów złota w Polsce znajduje się na Południu, głównie w okolicach Gór z których jest wypłukiwane. Tak więc nie tylko Złotoryja.